Bạn sẽ học được gì

II. Mục tiêu:

Học viên biết được trình độ Tiếng Anh của mình cho cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc & Viết để xếp lớp phù hợp.

Giới thiệu khóa học

I. Kiểm tra trình độ đầu vào Tiếng Anh cho mọi lứa tuổi:

1. Mẫu giáo: 3-6 tuổi (Nghe, Nói)

2. Thiếu nhi: 7-11 tuổi (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

3. Thiếu niên: 12-17 tuổi (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

4. Người lớn: >18 tuổi (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

5. IELTS: >18 tuổi (Nghe, Nói, Đọc Viết)

6. TOEIC: >18 tuổi (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

 

Nội dung khóa học

  • Kiểm tra trình độ Thiếu nhi (7-11 tuổi)-MIỄN PHÍ
  • Kiểm tra trình độ Thiếu niên (12-17 tuổi)-MIỄN PHÍ
  • Kiểm tra trình độ Tiếng Anh Giao Tiếp (>18 tuổi)-MIỄN PHÍ
  • TOEIC-LISTENING-25 phút
  • TOEIC-READING-40 phút
  • IELTS-LISTENING-15 PHÚT
  • IELTS-READING-40 phút
  • IELTS-WRITING-40 phút

Thông tin giảng viên

Alaska English Vietnam
1179 Học viên 17 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

STO-Giang Bích Ngọc

Khóa học kiểm tra trình độ của học viên.

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 8 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC